OPZEGGEN

Hoe zeg je je Barons-lidmaatschap op?

Het lidmaatschap moet worden opgezegd vóór 1 juli van het lopende verenigingsjaar. Opzeggen kan alleen schriftelijk. Dit kan door een mail te sturen aan ledenadministratie@baronsbreda.nl. Vermeld in deze mail tenminste je voor- en achternaam en het team waarin je speelt. Ook zijn we benieuwd naar waarom je besloten hebt Barons te verlaten, maar dit ben je uiteraard niet verplicht ons te melden. Je schriftelijke opzegging zullen we zo snel mogelijk in behandeling nemen en bevestigen door middel van een reactie, inclusief bericht van eventuele openstaande contributies. In Sportlink geven we spelers vrij voor overstap naar een andere vereniging, op het moment dat alle betalingsverplichtingen aan Barons zijn voldaan.

Tussentijds of na 1 juli het lidmaatschap opzeggen is mogelijk, maar betekent dat je Barons het volledige contributie-bedrag verschuldigd bent. Hiertoe is besloten omdat de vereniging jaarlijks een bondsbijdrage afdraagt aan de Nederlandse Basketbal Bond (NBB), bovendien gaat de Technische commissie vanaf 1 juli aan de slag met de teamsamenstelling voor het nieuwe seizoen. Op basis van deze indelingen huren we o.a. sportzalen. Trainende leden die na 1 juli opzeggen, betalen nog één termijn contributie vanaf het moment dat zij opzeggen.