CONTRIBUTIE

Als lid van Barons betaal je contributie. Het lidmaatschap, en dus de bijbehorende contributie, wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tot wederopzegging van het lidmaatschap. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) vastgesteld en jaarlijks verhoogd met 2,5% indexering. Ook is tijdens de ALV van 2018 afgesproken dat de contributie de volgende vier jaar met 12,50 euro wordt verhoogd. De contributies zijn verschillend per type lidmaatschap (trainend of spelend), leeftijdsindeling en competitie-niveau. Voor het seizoen 2020-2021 betreffen de contributies:

Contributie - Seizoen 2020 - 2021

Categorie Trainend lid Spelend lid
Jeugd (t/m U18) € 180 € 310 (= incl. 25 euro voor tenue)
Senioren € 216 € 400 (= incl. 25 euro voor tenue)
Rolstoel jeugd (t/m U18) Gratis
Rolstoel senioren € 216
Jeugd (t/m U18) spelend in een landelijke competitie € 410 (= incl. 25 euro voor tenue)
Senioren spelend in een landelijke competitie € 500 (= incl. 25 euro voor tenue)

Inschrijfgeld: € 12,50

Hoe wordt de contributie geïnd?

Het innen van de contributie vindt altijd plaats door middel van een automatische incasso. Deze automatische machtiging verleen je door de achterkant van het inschrijfformulier in te vullen, dit is een verplicht onderdeel van de inschrijving. Zonder afgifte van een automatische machtiging, wordt je inschrijving bij Barons niet in behandeling genomen. Barons kent vier incasso-periodes; eind september, eind november, eind januari en eind maart. Het inschrijfgeld wordt samen met je eerste contributie-termijn afgeschreven. Het contributiebedrag kan ook in één keer betaald worden, het bedrag moet dan vóór 1 oktober van het betreffende seizoen op de rekening van Barons binnen zijn. Barons' IBAN is NL18RABO0116733314.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Georganiseerd basketbal is geen voordelige sport en daardoor niet voor iedereen bereikbaar. Dat is heel erg jammer en daar zijn we ons bewust van. Is dit voor jou of jouw gezin van toepassing? Dan zijn er vaak toch meer mogelijkheden dan je in eerste instantie denkt. Het Jeugdfonds vergoedt in sommige gevallen een aanzienlijk deel van de contributie. Benieuwd of jouw zoon of dochter hiervoor in aanmerking komt? Klik dan hier.