CONTRIBUTIE

Als lid van Barons betaal je contributie. Het lidmaatschap en de daarbij behorende contributie, wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tot wederopzegging van het lidmaatschap. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering (ALV). De contributies zijn verschillend per type lidmaatschap (trainend of spelend), leeftijdsindeling en competitie-niveau. Voor het seizoen 2021-2022 betreffen de contributies:

Contributie - Seizoen 2021 - 2022

Categorie Trainend lid Spelend lid
Jeugd (t/m U18) € 193 € 323 (= incl. 25 euro voor tenue)
Senioren € 229 € 413 (= incl. 25 euro voor tenue)
Rolstoel jeugd (t/m U18) Gratis
Rolstoel senioren € 229
Jeugd (t/m U18) spelend in een landelijke competitie € 423 (= incl. 25 euro voor tenue)
Senioren spelend in een landelijke competitie € 513 (= incl. 25 euro voor tenue)

Inschrijfgeld: € 12,50

Hoe wordt de contributie geïnd?

Het innen van de contributie vindt plaats door middel van een automatische incasso. Deze machtiging verleen je bij de start van het lidmaatschap, door de achterkant van het inschrijfformulier in te vullen. Dit is een verplicht onderdeel van de inschrijving. Zonder afgifte van een automatische machtiging wordt je inschrijving bij Barons niet in behandeling genomen. Een seizoen bij Barons kent vier incasso-periodes; eind september, eind november, eind januari en eind maart. Het inschrijfgeld wordt samen met je eerste contributie-termijn afgeschreven. Het contributiebedrag kan ook jaarlijks in één keer betaald worden, het bedrag moet dan vóór 1 oktober van het betreffende seizoen op de rekening van Barons binnen zijn. Barons' IBAN is NL18RABO0116733314.

Sporten met een krappe beurs?

Georganiseerde sport kost geld en is daardoor helaas niet voor iedereen bereikbaar. Dat is jammer, want bij Barons vinden we dat iedereen mee moet kunnen doen. Met een krappe beurs zijn er vaak meer mogelijkheden dan je in eerste instantie denkt. Zo zijn we als Barons aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur en aan de Bredapas van Gemeente Breda.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds vergoedt in sommige gevallen een aanzienlijk deel van de contributie van jeugdleden (<18jr). Zo kan uw zoon of dochter toch lekker gaan basketballen. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming vanuit het Jeugdfonds? Klik dan hier.

Bredapas
Gemeente Breda stelt bezitters van een Bredapas een bijdrage beschikbaar van maximaal €75 per kalenderjaar. Verder lezen over deze bijdrage? Klik dan hier.